Information fra DHV

Information fra DHV

Løbsreglement (rev. 15/4-19)

LøbsreglerPosted by Bestyrelsen Tue, April 16, 2019 09:16:25

DHV har vedtaget følgende ændringer til løbsreglementet med virkning fra dags dato:

Af hensyn til internationalt samarbejde omkring registrering og sporing af hundene er følgende justeringer foretaget:

Tilføjet til §2.2:

Alle importerede greyhound og whippet skal importregistreres til DHV med kopi af stambog eller Identity Card samt ejerskifteerklæring eller købskontrakt, før de må medtages på banerne.

Ændret §2.3:

Ingen væddeløbshund kan skifte navn efter den har erhvervet løbslicens. Dette gælder uanset under hvilket forbund eller land licensen er erhvervet.

Reglerne for hviletid i forbindelse med licensløb var unødvendigt forskellige og besværlige og følgende forenkling af hviletidsreglerne er foretaget så reglerne for licensløb nu svarer til reglerne for løb.

Ændret §17.10:

En væddeløbshund skal have mindst 2 løbsfri dage mellem hver start, herunder også licensløb.

Følgende er fjernet fra §3.3:

Der skal mindst være 3 dage imellem sidste licensløb og første officielle væddeløb.

Der skal være mindst 48 timer imellem de enkelte licensløb.

Oprydning uden betydning for reglerne er foretaget i §3, 5, 20, 22 og 23  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post21

Propositioner for afholdelse af DM (rev. 18/8-18)

LøbsreglerPosted by Bestyrelsen Thu, April 04, 2019 12:38:01


  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post20

Vedtægter for DHV (rev. 18/8-18)

LøbsreglerPosted by Bestyrelsen Thu, April 04, 2019 09:47:52


  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post19

Information til alle medlemmer fra DHVs generalforsamling 2018

MødereferaterPosted by Bestyrelsen Thu, April 04, 2019 09:44:07

Bestyrelsen konstituerede sig uden ændringer:

Formand/sekretær: Jesper Søtofte (KVF)

Næstformand: Kirsten Pedersen (GGK)

Kasserer: Marianne Mamsen (KVF)

Bestyrelsesmedlem: Rikke Bankov (GGK)

Bestyrelsesmedlem: Helle Mogensen (GGK)

Bestyrelsesmedlem: Dorte Daugbjerg (KVF)

Kontingent til DHV fortsætter uændret med 1.000 om året for hver klub

DHV har vedtaget et sæt fælles propositioner for afholdelse af Danske Mesterskaber (separat dokument).

Følgende ændringer til løbsreglementet er trådt i kraft med øjeblikkelig virkning:

Tilføjelse til §3.3

Løbsmanageren kan afvige fra deltagerkravene til fællesløb for alle andre racer end greyhound og whippet i det omfang det ikke er muligt at skaffe kvalificerede deltagere. Der skal dog altid afholdes fællesløb med minimum en anden deltagende hund af nogenlunde samme klasse.

Ny §17.15

Løb med blandende racer kan arrangeres på løbsdage på lige fod med øvrige løb. Disse løb skal klassificeres som Opvisningsløb og deres resultater vil ikke blive medtaget i klasning af dagens løb eller fremgå af løbsdatabaser. Det skal tydeligt fremgå af programmet at der er tale om blandende løb, samt hvilken race (eller blanding) den enkelte hund er. Tilmeldte hunde kan ikke sættes i opvisningsløb uden ejerens samtykke. For at deltage i opvisningsløb skal alle hunde have fuld løbslicens.

§23.1 med ny tilføjelse

En anerkendt bane kan til enhver tid nedlægge startforbud over for væddeløbshunde, hvis ejere eller trænere står i gæld til anerkendt bane eller forening. Sådant startforbud kan dog kun gøres gældende for beløb, som forgæves har været søgt inddrevet (se i øvrigt § 19 stk. 1). Startforbud er gældende for alle medlemmer af husstanden.

Tilskud fra Kulturministeriet:

DHV har for 2018 sæsonen modtaget et tilskud fra Kulturministeriet på 101.000 kr. De 100.000 udbetales direkte med 50.000 til hver klub. Pengene skal anvendes til at ”Hjælpe med at fastholde eller øge interessen for hundevæddeløb”. Det tolkes af DHV som at pengene skal anvendes til præmieudbetaling samt vedligehold og forbedring af forhold for hundene.  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post18

Løbsreglement (rev. 18/8-18)

LøbsreglerPosted by Bestyrelsen Thu, April 04, 2019 09:29:39


  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post17

Information til medlemmerne fra DHVs generalforsamling 2017

MødereferaterPosted by Bestyrelsen Fri, September 08, 2017 10:08:17

DHVs bestyrelse konstituerede sig uden ændringer.

Indkomne forslag:

Forslag om offentlige seedningslister dækkes af at alle selv kan gå ind og se hundenes aktuelle klasse på www.shcf.se (under resultater).

Forslag om at indføre CGRCs vægtgrænse for whippet blev ikke vedtaget da der p.t. ikke er hurtige hunde der vejer 20 kg. eller derover.

Løbsreglementets §3.4 blev ændret så testløb for hunde der kommer fra udvendig hare skal være sololøb. Ny ordlyd:

3.4 Udenlandsk trænede/ejede væddeløbshunde med gyldig licens og importerede væddeløbshunde med gyldig licens, er startberettigede på rundbane. Hunde fra lande med udvendig hare skal dog gennemføre mindst et solo testløb hvor hunden demonstrerer at den kan klare svinget uden at blive forvirret eller miste interessen for haren.

DHV giver fremover fast 5.000 til afholdelse af DM. DHV arbejder videre med at få fastsat et sæt fælles propositioner for DM.

DHVs bestyrelse, 26. august 2017  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post16

Medlemsliste

HunderegistraturPosted by Bestyrelsen Sat, March 18, 2017 17:11:48
Kun tilgængelig for bestyrelsen og DHVs registrator  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post13

Licensgodkendte hunde 2019 (opdateres løbende)

HunderegistraturPosted by Bestyrelsen Mon, January 02, 2017 10:35:37
Vedhæftede fil indeholder alle hunde med gyldig licens for sæsonen 2019.
Hunde kan først tilmeldes til løb når de er godkendt.

Sidst opdateret d. 11-07-2019

  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post12
Next »