Information fra DHV

Information fra DHV

DNA-sag

SagsafgørelserPosted by Bestyrelsen Fri, September 16, 2016 15:15:55
DHV har ved tidligere lejlighed behandlet en sag omkring tvivl om ægtheden af en hunds stambog. I den konkrete sag mente den ene part i sagen at have bevis for at en hund ikke var at af den afstamning som fremgik af stambogen.
DHVs holdning til sagen er følgende:
Hvis en stambog skal erklæres ugyldig så er det det det respektive stambogsførende organ der skal gøre det. Da DHV anerkender FCI stambøger og den pågældende hund er stambogsført hos FCI, har DHV ikke anden mulighed end at anerkende stambogen så længe FCI gør det.
DHV afviste derfor at gøre yderligere i sagen og henviste vedkommende til i stedet at forelægge beviserne for FCI med henblik på at få stambogen tilbagekaldt.
  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post7

Tilmeldinger mm

SagsafgørelserPosted by Philip Sprange Fri, September 25, 2015 12:50:13

Foranlediget af spørgsmål der er dukket op fra medlemmer på det seneste er nedenstående DHVs holdning:

1) Det er ikke tilladt at tilmelde den samme hund til flere baner på samme dag, eller med så kort mellemrum at hunden ikke vil kunne løbe på begge baner uden at komme i konflikt med løbsreglementets §17.10 og §17.11 omkring hviletid mellem løb. Hvis det opdages at det alligevel sker, vil det medføre sanktioner over for ejeren fra DHVs side.

2) De nye regler for placering af hunde i boks der er indført i Sverige fra sæsonen 2015, strider efter DHVs vurdering imod hensynet til hundenes sikkerhed og imod almindelig dyrevelfærd. DHV har derfor forståelse for hvis ejere trækker midterhunde der bliver placeret på indersiden af inderhunde, eller inderhunde der placeres på ydersiden af midterhunde. Det vil derfor ikke medføre sanktioner fra DHVs side hvis ejere vælger at trække deres hunde på ovenstående baggrund. Hundeejerne må dog stadig acceptere eventuelle sanktioner, de i den forbindelse pådrager sig i forhold til det svenske forbund.

Bestyrelsen i DHV, 8/9-2015  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post2