Information fra DHV

Information fra DHV

Løbsreglement 160905

LøbsreglerPosted by Bestyrelsen Mon, September 19, 2016 16:03:09
Hermed det gældende Løbsreglement  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post8

DNA-sag

SagsafgørelserPosted by Bestyrelsen Fri, September 16, 2016 15:15:55
DHV har ved tidligere lejlighed behandlet en sag omkring tvivl om ægtheden af en hunds stambog. I den konkrete sag mente den ene part i sagen at have bevis for at en hund ikke var at af den afstamning som fremgik af stambogen.
DHVs holdning til sagen er følgende:
Hvis en stambog skal erklæres ugyldig så er det det det respektive stambogsførende organ der skal gøre det. Da DHV anerkender FCI stambøger og den pågældende hund er stambogsført hos FCI, har DHV ikke anden mulighed end at anerkende stambogen så længe FCI gør det.
DHV afviste derfor at gøre yderligere i sagen og henviste vedkommende til i stedet at forelægge beviserne for FCI med henblik på at få stambogen tilbagekaldt.
  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post7

Generalforsamling

MødereferaterPosted by Bestyrelsen Fri, September 16, 2016 15:00:33
Fra årets repræsentantskabsmøde i DHV, afholdt d. 4. september 2016 har vi følgende referat:


Under punktet Eventuelt blev det diskuteret, hvordan vi skulle forholde os til den whippet "DNA-sag", der i løbet af de senere år har verseret og givet anledning til tvivl og bekymring hos mange. Se vores konklusion under kategorien Sagsafgørelser.

  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post6

Løbslicenser 2016

HunderegistraturPosted by Bestyrelsen Wed, August 31, 2016 15:27:47
Hermed liste over hunde med DHV-løbslicens for 2016

DHV's sekretariat
Philip Sprange

  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post5

Svar fra Ministeren

OrganisationenPosted by Bestyrelsen Sat, July 09, 2016 12:47:27
Vi har modtaget nedenstående brev fra Skatteministeriet
Vi må altså væbne os med tålmodighed og fortsat kæmpe for en uafhængig sport.

  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post4

Støtte til hundevæddeløbssporten ?

OrganisationenPosted by Bestyrelsen Mon, December 07, 2015 16:51:29

DHV var i dag til møde i Kulturministeriet hvor sportens uholdbare økonomiske situation blev fremlagt og hvor vi ansøgte om økonomisk støtte til sporten fra Kulturministeriet.

Vi havde en positiv dialog om de udfordringer vi står med i dagligdagen og der var umiddelbart forståelse fra ministeriets side for at det ikke kan lade sig gøre at køre sporten videre uden økonomisk hjælp udefra.

Uden at kunne stille os nogen garantier i udsigt lovede ministeriet at ville drøfte vores situation internt og vende tilbage til os medio januar.

/Jesper Søtofte  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post3

Tilmeldinger mm

SagsafgørelserPosted by Philip Sprange Fri, September 25, 2015 12:50:13

Foranlediget af spørgsmål der er dukket op fra medlemmer på det seneste er nedenstående DHVs holdning:

1) Det er ikke tilladt at tilmelde den samme hund til flere baner på samme dag, eller med så kort mellemrum at hunden ikke vil kunne løbe på begge baner uden at komme i konflikt med løbsreglementets §17.10 og §17.11 omkring hviletid mellem løb. Hvis det opdages at det alligevel sker, vil det medføre sanktioner over for ejeren fra DHVs side.

2) De nye regler for placering af hunde i boks der er indført i Sverige fra sæsonen 2015, strider efter DHVs vurdering imod hensynet til hundenes sikkerhed og imod almindelig dyrevelfærd. DHV har derfor forståelse for hvis ejere trækker midterhunde der bliver placeret på indersiden af inderhunde, eller inderhunde der placeres på ydersiden af midterhunde. Det vil derfor ikke medføre sanktioner fra DHVs side hvis ejere vælger at trække deres hunde på ovenstående baggrund. Hundeejerne må dog stadig acceptere eventuelle sanktioner, de i den forbindelse pådrager sig i forhold til det svenske forbund.

Bestyrelsen i DHV, 8/9-2015  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post2

Løbsreglement 150901

LøbsreglerPosted by Philip Sprange Fri, September 25, 2015 12:47:40
Hermed løbsreglement i pdf-format

  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post1
« PreviousNext »