Information fra DHV

Information fra DHV

DNA-sag

SagsafgørelserPosted by Bestyrelsen Fri, September 16, 2016 15:15:55
DHV har ved tidligere lejlighed behandlet en sag omkring tvivl om ægtheden af en hunds stambog. I den konkrete sag mente den ene part i sagen at have bevis for at en hund ikke var at af den afstamning som fremgik af stambogen.
DHVs holdning til sagen er følgende:
Hvis en stambog skal erklæres ugyldig så er det det det respektive stambogsførende organ der skal gøre det. Da DHV anerkender FCI stambøger og den pågældende hund er stambogsført hos FCI, har DHV ikke anden mulighed end at anerkende stambogen så længe FCI gør det.
DHV afviste derfor at gøre yderligere i sagen og henviste vedkommende til i stedet at forelægge beviserne for FCI med henblik på at få stambogen tilbagekaldt.
  • Comments(0)//info.d-h-v.dk/#post7